Jei seksualinis smurtas kelia grėsmę sveikatai ar gyvybei

Ekspertams