Jei seksualinis smurtas kelia grėsmę sveikatai ar gyvybei

Smurtą išgyvenau neseniai

Jeigu seksualinį smurtą išgyvenote neseniai, mes galime suteikti emocinę paramą ir informuoti apie pagalbos galimybes. Jei neseniai išgyvenote seksualinį smurtą, turite teisę jausti įvairias emocijas: baimę, liūdesį, pyktį, bejėgiškumą ar apskritai nieko nejausti. Kad ir kaip jaučiatės, prisiminkite, kad tai, ką išgyvenote, nėra jūsų kaltė. Tai buvo sąmoningas smurtavusio asmens pasirinkimas.

Ką daryti išgyvenus seksualinį smurtą?

Pasitraukite į saugią vietą. Susisiekite su draugu (-e), šeimos nariu (-e) arba kitu asmeniu, kuriuo (-ia) pasitikite, ir kuris (-i) galėtų jums padėti.
Jei apie nusikaltimą nusprendėte pranešti teisėsaugai, padarykite tai nedelsiant.
Jei nusprendėte pateikti kaltinimus asmeniui, kuris jus nuskriaudė, iki tol, kol jus apžiūrės specialistai, nesiprauskite nei vonioje, nei duše, nevalgykite, negerkite jokių gėrimų (įskaitant alkoholį), neikite į tualetą, nevalykite dantų ir neskalaukite burnos, nerūkykite, neplaukite savo drabužių, nesvarbu, kokie nešvarūs jie būtų, ir kaip nemaloniai su jais jaustumėtės. Išsaugokite servetėlę arba kitą medžiagą, kurią naudojote valydami nuo savęs nešvarumus.
 • Jei prieš kreipdamiesi pagalbos į teisėsaugą ir teismo ekspertus norite šlapintis, nusišlapinkite į švarų (geriausiai sterilų) indelį. Tarpvietės nevalykite nei nusišlapinus, nei pasituštinus.
 • Jei turite galimybę, persivilkite drabužius (taip pat ir apatinius) ir sudėkite juos į skirtingus popierinius maišelius. Nedėkite drabužių į plastikinius maišelius, nes galite sunaikinti įkalčius. Nelankstykite ir nepurtykite drabužių. Jei drabužius rengiantis reikia sukarpyti, pasistenkite nekirpti per dėmes, kurios gali būti tiesioginiai įkalčiai: kraujas, sperma, užpuoliko (-ės) seilės arba kitos kūno išskyros.
 • Nečiaudėkite, nekosėkite ir nekalbėkite, prisidengdami drabužiais, kuriuos vilkite.
 • Jei užpuolikas naudojo prezervatyvą, pasistenkite jį išsaugoti – įdėkite į popierinį maišelį.
 • Įkalčius ant žmogaus kūno galima aptikti iki 72 val. nuo įvykio, tačiau geriausia kreiptis per 24 val. nuo įvykio, nes kiti įkalčiai gali būti prarasti dar greičiau, pavyzdžiui, sutvarkius kambarį, kuriame įvyko nusikaltimas, arba palijus, jei įvykis nutiko lauke. Jei jums reikalinga skubi gydytojo pagalba (kraujavimas, trauma), kuo greičiau kreipkitės į artimiausios gydymo įstaigos skubiosios pagalbos skyrių.
 • Jei skubi pagalba jums šiuo metu nereikalinga, į gydytoją kreipkitės artimiausiu metu, geriausiai ne vėliau kaip per 72 val. po įvykio. Gydymo įstaigoje turi būti suteikta visą reikalinga informacija apie skubiąją kontracepciją ir jos poveikį, lytiškai plintančias infekcijas, jų profilaktiką ir gydymą. Jums pageidaujant medicininė apžiūra nebus atliekama.
Aplinkoje galite girdėti patarimų, kaip jums reikėtų elgtis išgyvenus seksualinį smurtą. Svarbu suprasti, kad nereikia savęs skubinti. Nepaisant to, ką jums sako aplinkiniai, jūs neprivalote daryti nieko, ko nenorite.

Patyrus seksualinį smurtą ar esant šio nusikaltimo liudytoju, rekomenduojama nedelsiant skambinti skubios pagalbos numeriu 112. Operatorius (-ė) informaciją perduos policijai bei greitajai medicinos pagalbai.

Neatidėlioti yra labai svarbu tam, kad būtų suteikta skubi pagalba, išsaugoti įkalčiai ir sulaikytas įtariamas asmuo. Tačiau jei nukentėjusysis (-ioji) pats (-i) atvyks į medicinos įstaigą (jausdamas (-a) stiprų skausmą, kraujuodamas (-a) ir pan.), medikai (-ės) patys (-čios) apie smurtą praneš policijai, ir policijos pareigūnai (-ės) atvyks į gydymo įstaigą nustatyti aplinkybių.

Pranešti policijai apie įvykį galima ir elektroniniu būdu ePolicija.lt, tačiau dėl patirto seksualinio smurto rekomenduojama kreiptis kuo greičiau, t.y. skambinti 112, kad tarnybos sureaguotų skubiai ir nebūtų prarasti svarbūs duomenys ir įkalčiai, kuriuos nusikaltimą padaręs asmuo gali sunaikinti, o taip pat, kad pagalba nukentėjusiam asmeniui būtų suteikta nedelsiant.

Patyrus seksualinį smurtą ir kreipiantis skubios pagalbos, nuo pat pirmųjų minučių policijos pareigūnai (-ės) ne tik užduos įvykio aplinkybėms nustatyti svarbius klausimus, ims rinkti įkalčius, „karštais pėdsakais“ ieškos skriaudėjo, tačiau ir suteiks labai svarbią informaciją apie jūsų teises ir kur kreiptis norint gauti nemokamą konsultacinę, teisinę, psichologinę, socialinę ir kt. pagalbą.

Kiekvienas nuo nusikaltimo nukentėjęs asmuo turi tam tikras teises. Pagrindinės teisės:

 1. Kreiptis dėl tyrimo pradėjimo raštu ar žodžiu. Tiek skambinant 112, tiek atvykstant į artimiausią policijos komisariatą, prokuratūrą ar pateikiant skundą elektroniniu būdu (ePolicija.lt).
 2. Gauti informaciją apie savo teises. Jei pateikėte pareiškimą dėl nusikaltimo, turite teisę žinoti, kaip vyks baudžiamasis procesas, koks jūsų vaidmuo ir kokios teisės.
 3. Gauti informaciją apie bylos eigą – kokiame etape yra nusikaltimo, dėl kurio pateikėte pareiškimą, tyrimas, o taip pat gauti reikalingus kontaktinius duomenis.
 4. Gauti nusikaltimų padarytos žalos atlyginimą. Teismui pripažinus kaltu (-a) jūsų skriaudėją, jei šis (-i) neatlygino jums padarytos žalos, ar ši žala iš jo neišieškota, per 10 metų nuo teismo sprendimo turite teisę prašyti kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą kreipdamiesi į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Daugiau informacijos: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/67b3bf22199711e9bd28d9a28a9e9ad9
 5. Gauti vertimą žodžiu ir raštu jei nekalbate valstybine kalba ar komunikuojate gestų kalba.
 6. Teisė būti lydimam (-i) pasirinkto asmens, kuriuo pasitikite: draugo (-ės), motinos, tėvo, specializuotos pagalbos centro darbuotojo (-os) tiek teikdami skundą, tiek dalyvaudami apklausose.
 7. Teisė apskųsti tyrėjų, prokurorų ar teisėjų sprendimus.
 8. Teisė gauti išlaidų, patirtų dalyvaujant tyrimo ir apkaltos procese, kompensaciją (pvz., už transportą, apgyvendinimą).
  Jei į įvykio vietą atvyksta greitosios medicinos pagalbos ekipažas, tikėtina, kad seksualinį smurtą patyrusį (-ią) pacientą (-ę) pristatys į vieną iš medicinos paslaugas teikiančių įstaigų. Į šias įstaigas seksualinį smurtą patyrusieji (-osios) gali kreiptis patys (-čios).

Daugiau apie medicininę pagalbą

Jei seksualinis smurtas buvo patirtas artimoje aplinkoje, policija apie tai praneš Specializuotos kompleksinės pagalbos centrui, kuris teikia nemokamą konsultacinę, teisinę, psichologinę ir socialinę pagalbą, ir jo darbuotojai su jumis susisieks telefonu artimiausiu metu.
Specializuotos kompleksinės pagalbos centras (SKPC)

Jei seksualinį smurtą patyrė nepilnametis asmuo, apie tai informuojama ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VTAĮT) ar jos įgaliotas teritorinis skyrius pagal vaiko gyvenamąją vietą. Po medicininių paslaugų suteikimo, organizuojamas paciento pervežimas į globos namus „Užuovėja“ – vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrą.

Nenoras kreiptis į policiją dėl patirto seksualinio smurto atsiranda dėl įvairių priežasčių. Tai ir gėda, ir baimė dėl smurtautojo keršto, baimė dėl užsitęsiančio baudžiamojo proceso, tačiau reikia turėti omenyje, kad nusikaltimą padaręs asmuo gali toliau smurtauti prieš jus ar kitus žmones, bandyti pabėgti, slėptis ir sunaikinti svarbius įkalčius. Atvykęs arčiausiai esantis policijos ekipažas visų pirma pasirūpins, kad smurtautojas (-a, -ai) negalėtų prie jūsų artintis ar bandyti susisiekti.

Tam, kad smurtautojas būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir nuteistas už savo veiksmus, o procesas būtų kuo sklandesnis, būtinas įkalčių surinkimas. Svarbu išsaugoti įkalčius, kurie gali būti likę ant aukos kūno, kūno viduje, ant drabužių, patalynės. Todėl prieš atvykstant policijos pareigūnams nereikėtų tvarkyti nusikaltimo vietos, praustis, išmesti drabužių, prezervatyvų, naudotų rankšluosčių, patalynės, servetėlių, šveistis dantų, kad ir kaip norėtųsi tai daryti, nes šie veiksmai gali labai apsunkinti tyrimą. Taip pat labai svarbūs įrodymai gali būti SMS, „Messenger“ ar kitais tinklais siųstos žinutės. Policijos pareigūnai, surinkę šiuos įrodymus, juos perduoda specialistams, kurių išvados, be pačios aukos liudijimo, gali būti vieninteliai įkalčiai. Už nusikaltimą yra atsakingas tik smurtautojas, tačiau ar jis bus nubaustas, priklauso nuo sklandžios nusikaltimo įkalčių rinkimo eigos.

Seksualinio smurto aukas dažniausiai apklausia specializuoti (-os) policijos pareigūnai (-ės). Visiškai normalu jausti baimę, nerimą ar liūdesį ir norą pamiršti visa, kas įvyko, todėl atvykimas į policijos komisariatą gali būti palengvinamas nukentėjusiojo teise dalyvauti apklausoje kartu su lydinčiuoju asmeniu: geriausiu (-a) draugu (-e), motina ar tėvu, SKPC specialistu (-e), kitu patikimu asmeniu. Šis asmuo privalės laikytis pareigūnų nustatytos tvarkos, tačiau savo buvimu vis tiek galės suteikti didžiulį moralinį palaikymą. Reikia suprasti, kad kuo detaliau policijos pareigūnui (-ei) pateiktos įvykio detalės gali nulemti sėkmingesnį, trumpiau trunkantį procesą. Nebijokite pareigūnui (-ei) pasakyti, jei jums reikia pertraukos, nebijokite apklausos metu išreikšti savo jausmų, pvz. verkti. Ši būsena tikrai bus suprasta. Nesibaiminkite išreikšti pageidavimo, kad jus apklaustų tos pačios lyties pareigūnas (-ė).

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (toliau – LR BK) numato atsakomybę už įvairias seksualinio smurto veikas. Dažnai tokios nusikalstamos veikos dubliuojasi su kitomis nusikalstamomis veikomis, ir kiekvienas individualus atvejis gali būti traktuojamas kaip kelių nusikalstamų veikų sutaptis.

Pagrindiniai nusikaltimai, baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui ir jų kaltininkai yra nurodyti LR BK XXI skyriuje:

149 straipsnis. Išžaginimas. Tas, kas lytiškai santykiavo su žmogumi prieš šio valią panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle. Tas, kas su bendrininkų grupe išžagino žmogų. Tas, kas išžagino nepilnametį asmenį. Tas, kas išžagino mažametį asmenį. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, bausmė gali svyruoti nuo 3 iki 15 metų laisvės atėmimo.

150 straipsnis. Seksualinis prievartavimas. Tas, kas tenkino lytinę aistrą su žmogumi prieš šio valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle. Tas, kas su bendrininkų grupe atliko šiuos veiksmus. Tas, kas šiuos veiksmus atliko nepilnamečiui asmeniui. Tas, kas šiuos veiksmus atliko mažamečiui asmeniui. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, bausmė gali svyruoti nuo 2 iki 13 metų laisvės atėmimo.

151 straipsnis. Privertimas lytiškai santykiauti. Tas, kas grasindamas panaudoti smurtą, panaudodamas kitokią psichinę prievartą arba pasinaudodamas asmens priklausomumu privertė jį lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti lytinę aistrą su kaltininku ar kitu asmeniu. Tas, kas šiuos veiksmus atliko nepilnamečiam asmeniui. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, bausmė gali svyruoti nuo arešto iki 8 metų laisvės atėmimo.

152 straipsnis. Seksualinis priekabiavimas. Tas, kas siekdamas seksualinio bendravimo ar pasitenkinimo vulgariais ar panašiais veiksmais, pasiūlymais ar užuominomis priekabiavo prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomo asmens, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

Šias sąvokas gali būti sunku suprasti. Turėkite omenyje, kad kreipiantis pagalbos jums nereikia žinoti jokių sąvokų ar būti susipažinus su baudžiamojo kodekso straipsniais. Reikia informacijos apie teisinę sistemą?

Šiuo metu visą parą pagalbą nukentėjus nuo seksualinio smurto teikia šios asmens sveikatos priežiūros įstaigos:

 • Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos;
 • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos;
 • Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė;
 • Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė;
 • Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė.

Svarbu žinoti, kad nuo seksualinio smurto nukentėjus gali būti teikiamos skubios ir planinės paslaugos.

Skubios paslaugos suteikiamos per 72 val. nuo patirto seksualinio smurto. Jos yra svarbios dėl įkalčių paieškos (spermos, psichotropinių medžiagų ir pan.), siekiant apsaugoti nuo galimo neplanuoto nėštumo po patirtos prievartos bei nuo lytiškai plintančių infekcijų, kuriomis nukentėjęs žmogus gali būti užkrėstas per kūno skysčius (spermą, kraują, seiles ir pan.). Šis laikas svarbus ir stabligės profilaktikai, jei yra būtinybė.

Planinės paslaugos teikiamos praėjus ilgesniam nei 72 valandų laiko tarpsniui. Tokiu atveju dažniausiai teikiama pagalba užkertant kelią galimoms pasekmėms, nespėjus atlikti profilaktinių veiksmų.

Galima kreiptis ir į kitas gydymo įstaigas, tačiau, jei tuo metu nukentėjusiojo (-sios) būklė yra stabili, ir jei dar nepraėjęs skubios pagalbos teikimo laikas, gydymo įstaiga pasiūlys ir suorganizuos pervežimą į artimiausią gydymo įstaigą, teikiančią pagalbą nuo seksualinio smurto nukentėjusiems asmenims.

Svarbu žinoti! Nepaisiant LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo (V-1765 Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo galimai seksualinį smurtą patyrusiems moteriškos… (lrs.lt)), kokybiškai suteikti planines paslaugas išvardintose įstaigose yra keblu ir ne visada įmanoma. Tad tikėtina, kad planinėms paslaugoms jums greičiausiai bus sudarytas tyrimų ir stebėjimo planas, kurį vykdyti ir jo laikytis reikės kitose gydymo įstaigose.

Atvykus į vieną iš penkių nurodytų gydymo įstaigų, bus atliekamos šios procedūros:

 • Jei į gydymo įstaigą atvykote nelydimas (-a) policijos, skubios pagalbos skyriaus personalas apie įvykdytą smurtą informuos policijos pareigūnus.
 • Jei nenorite, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas, teismo medicinos ekspertai nebus kviečiami, spermos mėginiai nebus paimami. Jei esate apsisprendęs (-usi) pradėti teisinį procesą, bus kviečiamas (-a) teismo medicinos ekspertas (-ė) spermos ėminių ir kitų įkalčių paieškai.
 • Jei jums yra reikalinga neatidėliotina klinikinė pagalba (plyšimo, kraujavimo, traumos ir pan. atvejais), o jūs esate nusprendęs (-usi) pradėti teisinį procesą, spermos ėminius jums gali paimti tuo metu jus prižiūrintis gydytojas (-a), nedalyvaujant teismo medicinos ekspertui (-ei).
 • Tokia pati tvarka galioja, jei esate atvežtas (-a) be sąmonės ir savo valios išreikšti negalite.
 • Alkotesteriu jums gali būti nustatytas etilo alkoholio kiekis iškvepiamame ore.
 • Jei nustatomas neblaivumas, bus paimami kraujo ir (ar) šlapimo mėginiai.
 • Jei bus įtarta, kad esate apsvaigęs (-usi) ar buvote apsvaigintas (-a) narkotinėmis ir (arba) kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, jums gali būti paimti kraujo ir (arba) šlapimo ėminiai narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų pėdsakams nustatyti. Šie ėminiai turėtų būti atliekami visais atvejais, jei įvykio metu buvote netekęs (-usi) sąmonės.
 • Bus įvertina fizinė ir emocinė jūsų būklė.
 • Bus įvertinta, ar jums reikalinga kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo (-ų) konsultacija, atsižvelgiant į sveikatos sutrikdymą, ir (arba) psichologinė pagalba.
 • Bus atidžiai sudaryta jūsų gyvenimo, akušerinė bei įvykio anamnezė (jus priėmęs (-usi) gydytojas (-a) turi užpildyti atitinkamą protokolą).
 • Jums bus atliekamai lyties organų ir išangės tyrimai.
 • Bus atliekami šie tyrimai:
  • ŽIV
  • hepatito B viruso (tyrimų rezultatas priklausys nuo jūsų skiepų nuo hepatito B)
  • hepatito C viruso
  • trichomonozės, gonorėjos, chlamidiozės
  • sifilio
 • Jums bus pasiūlyta skubioji kontracepcija.
 • Jums bus paskirti vaistai lytiškai plintančių infekcijų profilaktikai.
 • Jei kils įtarimas dėl galimo užsikrėtimo ŽIV, pasitarus su infektologais, jums gali būti pasiūlytas šios infekcijos profilaktinis gydymas.
 • Jei bus reikalinga, jums bus suleista vakcina nuo stabligės.
 • Jei esate neskiepytas (-a) nuo hepatito B, Jums bus sudarytas šios infekcijos vakcinacijos planas.
 • Jei atsiras indikacijų, jūs būsite stacionarizuojamas (-a).
 • Jei stacionarinio gydymo nereikės, atlikus visas aukščiau išvardintas procedūras jums bus suteikta informaciją apie tolesnį tyrimų atlikimo planą ir eiliškumą bei apie specializuotos pagalbos centrus, nurodant jų kontaktus.

Deja, taip. Šiuo metu šios sveikatos istorijos yra neužslaptintos.

Pirmiausia, svarbu rasti ir turėti šalia žmonių, kuriais pasitikite, ir nelikti vienam (-ai).

Natūralu jausti bejėgiškumą, baimę, kaltę, gėdą, pyktį. Natūralu jaustis pasimetusiam (-ai), sugniuždytam (-ai), lygiai taip pat natūralu demonstruoti priešiškumą, pyktį bei agresyvumą.

Natūralu neigti siaubą ir pyktį, kaltinti save, išsakyti daug psichofiziologinių skundų, manyti, kad niekas negali išspręsti jūsų problemų. Vis tik, yra daug žmonių aplink, kurie gali padėti tiek kovoti su užplūdusiais jausmais, tiek susidoroti su atsiradusia žema saviverte, nepasitikėjimu, dvasiniu skausmu.

Neprisiimkite atsakomybės už smurtautojo veiksmus, neskandinkite skausmo alkoholyje ar kitose psichoaktyviose medžiagose.
Pasirūpinkite savo psichine sveikata kreipdamiesi į specialistus (-es) (psichologus (-es) bei psichiatrus (-es)). Jums taip pat gali labai padėti nevyriausybinės organizacijos.

Antra, yra labai svarbi jūsų fizinė sveikata. Po patirto seksualinio smurto egzistuoja rizika ne tik neplanuotai pastoti, bet ir būti užkrėstam (-ai) lytiškai plintančiomis ligomis.

Pirmiausia, svarbu rasti ir turėti šalia žmonių, kuriais pasitikite, ir nelikti vienam (-ai).

Natūralu jausti bejėgiškumą, baimę, kaltę, gėdą, pyktį. Natūralu jaustis pasimetusiam (-ai), sugniuždytam (-ai), lygiai taip pat natūralu demonstruoti priešiškumą, pyktį bei agresyvumą.

Natūralu neigti siaubą ir pyktį, kaltinti save, išsakyti daug psichofiziologinių skundų, manyti, kad niekas negali išspręsti jūsų problemų. Vis tik, yra daug žmonių aplink, kurie gali padėti tiek kovoti su užplūdusiais jausmais, tiek susidoroti su atsiradusia žema saviverte, nepasitikėjimu, dvasiniu skausmu.

Neprisiimkite atsakomybės už smurtautojo veiksmus, neskandinkite skausmo alkoholyje ar kitose psichoaktyviose medžiagose.
Pasirūpinkite savo psichine sveikata kreipdamiesi į specialistus (-es) (psichologus (-es) bei psichiatrus (-es)). Jums taip pat gali labai padėti nevyriausybinės organizacijos.

Antra, yra labai svarbi jūsų fizinė sveikata. Po patirto seksualinio smurto egzistuoja rizika ne tik neplanuotai pastoti, bet ir būti užkrėstam (-ai) lytiškai plintančiomis ligomis.

Ligos, kuriomis galima užsikrėsti po patirto seksualinio smurto:

 • Chlamidiozė
 • Trichomonozė
 • Gonorėja
 • Sifilis
 • Hepatitas B
 • Hepatitas C
 • ŽIV
 • ŽPV

Siekiant išvengti užkrato, visoms aukoms tikslinga atlikti lytiškai plintančių ligų profilaktiką, geriausia ne vėliau kaip po 72 valandų nuo patirto seksualinio smurto.

Skirtingų LPI perdavimo rizika:

 • Chlamidinės infekcijos – 3–16 proc.
 • Trichomonozės – 7 proc.
 • Gonorėjos – 6–12 proc.
 • Sifilio – 3 proc.
 • Hepatito B arba C viruso – 0,5 proc.
 • ŽIV:
  • didesnė, jei prievartautojų buvo ne vienas;
  • didesnė, jei santykiai buvo analiniai (apie 0,5–3 proc.);
  • didesnė, jei nukentėjusysis (-ioji) patyrė genitalijų sužalojimus arba kraujavo (mėnesinės, pirmieji lytiniai santykiai ir t. t.);
   didesnė, jei nukentėjusysis (-ioji) yra vaikas (dažnesni gleivinių sužalojimai, nevienkartinė prievarta);
  • didesnė, jei prievartautojas (-a) priklauso didelės rizikos grupei (vartoja intraveninius narkotikus, turi lytinių santykių su vyrais, yra sekso darbuotojas (-a), yra didelio ŽIV paplitimo regione);
  • vagininių lytinių santykių metu ŽIV transmisijos rizika yra apie 0,1–0,2 proc., oralinių – žymiai mažesnė.
 • ŽPV: lyginant su moterimis, kurios prievartos nepatyrė, seksualinį smurtą patyrusioms moterims didelės rizikos ŽPV infekcija nustatoma 4,5 karto dažniau, mažos rizikos – daugiau nei 10 kartų.

Bakterinių lytiškai plintančių infekcijų empirinė profilaktika rekomenduojama visiems (-oms) nukentėjusiesiems (-ioms) nuo seksualinio smurto pirmojo kreipimosi į gydymo įstaigą metu. Lytiškai subrendusioms moterims profilaktiką geriausiai skirti iki 72 val. nuo patirto smurto. Skiriami antibiotikai, veikiantys Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis ir Neisseria gonorrhoeae:

 • Azitromicinas (1 g), gerti vieną dozę.
 • Metronidazolis (2 g), gerti vieną dozę.
 • Ceftriaksonas (0,5 g), leisti į raumenis vieną dozę.

SVARBU! Jeigu nukentėjusiajam (-ai) bakterinių LPI profilaktika nebuvo skirta arba jis (-i) jos atsisakė, arba po skirto gydymo išlieka ar atsiranda sveikatos sutrikimų, ne anksčiau nei po 1–2 savaičių atliekami pakartotiniai tyrimai.

 • Dėl ŽIV profilaktinės terapijos kiekvienu atveju sprendžiama individualiai apsvarsčius su nukentėjusiuoju (-ąja) infekcijos ir gydymo riziką. Jei nusprendžiama skirti antivirusinį profilaktinį gydymą, jį reikia pradėti kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 72 val., ir tęsti 28 dienas. Jei nukentėjusysis (-ioji) yra infekuotas (-a) ŽIV, profilaktika netikslinga. Nėštumo laikotarpiu skiriant ŽIV profilaktiką apsaugomas vaisius.
 • Jei gydymas vis tik bus paskirtas, svarbu laikytis gydymo režimo ir kreiptis į infektologą dėl tolesnės stebėsenos ir gydymo tęsimo per 2–5 dienas.
 • Jei reikalinga poekspozicinė hepatito B viruso infekcijos profilaktika, skiepijimas turi būti pradedamas per 24 val., bet ne vėliau kaip per 14 dienų. Skiepijimui skiriamos trys skiepų dozės pagal schemą 0–1–6 mėn.
 • Hepatito C viruso infekcijos profilaktinis gydymas neskiriamas.
 • Serologiniai tyrimai dėl sifilio (RPR, TPHA) pakartotinai atliekami praėjus 1 ir 3 mėn. nuo patirto seksualinio smurto. Įtarus sifilį, pacientas siunčiamas konsultuotis pas dermatovenerologą.
 • Žmogaus papilomos virusas. Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) infekcija yra labiausiai paplitusi lytiniu keliu perduodama infekcija pasaulyje. ŽPV virusai gali būti perduodami vagininių, oralinių arba analinių santykių metu, taip pat tiesioginio odos arba gleivinių sąlyčio metu, per makštį, burną, išangę. ŽPV galima užsikrėsti petingo metu (liečiant kito žmogaus lyties organus), netgi neturint penetracinių santykių (įsiskverbiant). Po lytinės prievartos didelės rizikos ŽPV aptinkama iki 40 proc. smurtą patyrusių jaunų moterų. Smurtą patyrusios moterys ir merginos turi didesnę riziką susirgti gimdos kaklelio vėžiu.
  Visoms moterims turi būti rekomenduojama vakcinacija nuo ŽPV, jei jos nuo šios infekcijos nebuvo skiepytos anksčiau.

SVARBU! Jeigu lytiškai plintančios infekcijos aukai nustatomos iš karto po seksualinio smurto, manoma, jog greičiausiai jos buvo įgytos anksčiau.

 • Po seksualinio smurto pastoja iki 5 proc. vaisingo amžiaus moterų. Jei seksualinis smurtas patiriamas nuolat, pastoja iki 20 proc. moterų.
 • Skubioji kontracepcija turi būti siūloma visoms vaisingo amžiaus moterims, patyrusioms seksualinį smurtą, neatsižvelgiant nei į mėnesinių ciklo dieną, nei į galimą ovuliacijos laiką.
 • Priklausomai nuo metodo, skubioji kontracepcija vartojama per 72–120 val. po nesaugių lytinių santykių.

Skubioji kontraceptinė tabletė:

 • Ulipristalio acetatas. Tai turėtų būti pirmo pasirinkimo vaistas. 30 mg ulipristalio acetato dozę galima skirti iki penkių parų (120 val.) po nesaugaus lytinio akto. Šio metodo efektyvumas – 62–99 proc. Jei moters KMI > 25, rizika pastoti nedidėja, jei KMI ≥ 30, rizika pastoti padidėja du kartus. Žindyvėms žindymą rekomenduojama nutraukti vienai savaitei.
 • Levonorgestrelis. 1,5 mg levonorgestrelio dozė yra veiksminga iki penkių parų (120 val.) po nesaugių lytinių santykių, tačiau vaisto anotacijoje nurodoma, kad tabletę (1,5 mg) reikia išgerti ne vėliau kaip per 72 val. po nesaugių lytinių santykių. Šio metodo efektyvumas – 52–95 proc. Jei moters KMI > 25, rizika pastoti padidėja du kartus, jei KMI ≥ 30, rizika pastoti padidėja keturis kartus. Žindančioms moterims rekomenduojama žindymą nutraukti mažiausiai 8 val., bet ne daugiau kaip 24 val.

Po skubios kontraceptinės tabletės vartojimo turint nesaugių lytinių santykių galimybė pastoti išlieka, todėl moteriai reikėtų rekomenduoti papildomas apsaugos priemones.

Varinė gimdos spiralė. Gimdos spiralę galima rekomenduoti moterims, kurios kreipiasi po 72 val., bet ne vėliau kaip 120 val. po nesaugių lytinių santykių. Šio metodo efektyvumas – iki 99 proc. Privalumas – tinka moterims, kurios pageidauja ilgalaikės kontracepcijos. Skirtingai nei hormoninė geriamoji kontracepcija, nutukusioms arba turinčioms antsvorio moterims šio metodo efektyvumas nemažėja. Spiralę galima pašalinti po mėnesinių arba palikti ją gimdoje kaip ilgalaikės kontracepcijos priemonę. Intrauterininės kontracepcijos reikėtų vengti, jei moteriai jau diagnozuota lytiškai plintanti liga arba yra didelė jos rizika.

SVARBU! Gimdos spiralė su levonorgestreliu kaip skubiosios kontracepcijos metodas nerekomenduojamas, nes neatlikta pakankamai mokslinių tyrimų skiriant šį preparatą kaip skubiąją kontracepciją.

Lietuvoje moters apsisprendimu (dėl nemedicininių priežasčių) nėštumas gali būti nutraukiamas iki 12 nėštumo savaitės (11 savaičių + 6 dienos), skaičiuojant nuo paskutinio mėnesinių ciklo pirmos dienos ir (arba) remiantis ultragarsinio tyrimo duomenimis (Lietuvos Respublikos SAM 1994 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 50 „Dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos“).

Dėl medicininių indikacijų nėštumas gali būti nutraukiamas iki 22 nėštumo savaitės (21 savaitė + 6 dienos), skaičiuojant nuo paskutinio mėnesinių ciklo pirmos dienos ir (arba) remiantis ultragarsinio tyrimo duomenimis.

Suprantame, jog didelis informacijos kiekis gali ne tik raminti, bet ir kelti daug klausimų ar pasimetimą. Puiku, jei turite klausimų – visada galite susisiekti su mumis. Mes tikime jumis ir neversime daryti nieko, ko nenorite. Pasikalbėjus suteiksime jums reikalingą informaciją apie adekvačias pagalbos galimybes.

Nukentėjai nuo seksualinio smurto – PRABILK

Nėra teisingo ar neteisingo būdo būti ar jaustis po patirto seksualinio smurto. Niekas niekada neturėtų jūsų įtikinėti, kad tai, kaip jaučiatės, yra „išpūsta“, ir turėtumėte kuo greičiau visa tai įveikti.

Jūsų jausmai ir išgyvenimai yra tikri ir pagrįsti.

Net jei tai įvyko seniai, galite su mumis pasikalbėti. Mes visada išklausysime, tikėsime ir niekada nesmerksime.