Jei seksualinis smurtas kelia grėsmę sveikatai ar gyvybei

Apie organizaciją NISSC

Nacionalinis informacijos apie seksualinį smurtą centras (NISSC) teikia informaciją apie pagalbos galimybes nuo seksualinio smurto nukentėjusiems ar pavojuje esantiems asmenims, jų artimiesiems bei su jais (-omis) dirbantiems (-čioms) specialistams (-ėms).

Organizacijos tikslas

Nacionalinio informacijos apie seksualinį smurtą centro (NISSC) tikslas - užtikrinti institucijų ir specialistų, dirbančių su seksualinį smurtą patyrusiais ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, metodinį palaikymą:

Rengiant metodinę medžiagą

Organizuojant specialistų kompetencijų tobulinimą

Organizuojant seksualinio smurto prevenciją

Vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą

Statistika

80%

nukentėjusiųjų į pirmąją pagalbą teikiančias institucijas (sveikatos priežiūros įstaigą ar policiją) nesikreipė.

*reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, Marija Sarafinaitė ir Noviltė Ramanauskaitė, 2023 m.

Komanda

NISSC darbą koordinuoja nevyriausybinės organizacijos, teikiančios pagalbą nuo seksualinio smurto nukentėjusiems ar rizikoje nukentėti esantiems asmenims, metodinę pagalbą su jais dirbantiems specialistams ir specialistėms ir (ar) organizuojančios seksualinio smurto prevenciją:

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Nevyriausybinė organizacija, kurios misija – teikti kokybišką ir į žmogų orientuotą kompleksinę pagalbą, kuri mažintų socialinę atskirtį ir sudarytų sąlygas visuomenės narių lygiavertiškumui. 

Organizacija veikia kaip Specializuotos kompleksinės pagalbos centras ir Pagalbos tarnyba, teikia pagalbą nuo seksualinio smurto artimoje aplinkoje ir už jos ribų nukentėjusiems asmenims ir yra atsakinga už visos NISSC veiklos koordinavimą.

Daugiau informacijos: www.ksppc.lt

Moterų informacijos centras

Moterų informacijos centras – nevyriausybinė organizacija, vienijanti žmones, kurių tikslas – lyčių lygybė. Organizacija veikia kaip Specializuotos kompleksinės pagalbos centras ir Pagalbos tarnyba, teikia pagalbą nuo seksualinio smurto artimoje aplinkoje ir už jos ribų nukentėjusiems asmenims. NISSC Moterų informacijos centras atsakingas už analitines veiklas, pagalbos algoritmo kūrimą, institucinių gebėjimų stiprinimo mokymus specialistams ir specialistėms.

Daugiau informacijos: www.lygus.lt

MOTA

Nevyriausybine organizacija veikianti moterų teisių srityje, vykdanti Specializuotos kompleksines pagalbos centro funkcijas. MOTA atsakinga už informacinės pagalbos teikimą administruojant NISSC telefoną, el. paštą bei tikralaikių pokalbių programą, situacijos analizę Lietuvoje savivaldybėse, institucinių gebėjimų stiprinimo mokymus specialistams ir specialistėms. Organizacija veikia kaip Specializuotos kompleksinės pagalbos centras ir Pagalbos tarnyba, teikia pagalbą nuo seksualinio smurto artimoje aplinkoje ir už jos ribų nukentėjusiems asmenims.

Daugiau informacijos: mota

Ribologija

Nevyriausybinė organizacija, padedanti kurti Lietuvą be seksualinio smurto, kurioje kiekvieno žmogaus teisės ir kūno integralumas yra gerbiami. Ribologijos komanda atsakinga už NISSC veiklos viešinimą, specialistų kvalifikacijos kėlimą ir seksualinio smurto prevencijai skirtas veiklas.Daugiau informacijos: www.ribologija.lt

Susisiekite

Jei turite klausimų, norite mus paremti, bendradarbiauti ar kitaip prisidėti prie NISSC veiklos, susisiekite su mumis: info@prabilk.lt