Jei seksualinis smurtas kelia grėsmę sveikatai ar gyvybei

Pagalbos teikimo seksualinį smurtą patyrusiems asmenims – metodika