Jei seksualinis smurtas kelia grėsmę sveikatai ar gyvybei

Kas yra sutikimas?

Sutikimas (turėti lytinių santykių) yra apibrėžiamas kaip abiejų (visų) šalių laisvas susitarimas įsitraukti į sutartą seksualinę veiklą. Šis susitarimas gali būti pasiekiamas žodžiu, iš anksto aptarus situaciją, įsitikinus, jog partneris (-ė, -iai) nori pradėti ar tęsti intymų bendravimą.
Ką vadiname sutikimu turėti lytinių santykių?

Sutikimas (turėti lytinių santykių) yra apibrėžiamas kaip abiejų (visų) šalių laisvas susitarimas įsitraukti į sutartą seksualinę veiklą. Šis susitarimas gali būti pasiekiamas žodžiu, iš anksto aptarus situaciją, įsitikinus, jog partneris (-ė, -iai) nori pradėti ar tęsti intymų bendravimą.

Žmogaus galimybės duoti informuotą sutikimą gali būti apribotos, kai:

 • asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;
 • yra apribota asmens laisvė išeiti iš patalpos, atsitraukti ir kitais būdais judėti;
 • asmuo yra priklausomas nuo intymius santykius siūlančio asmens (smurtas artimoje aplinkoje, asmens su negalia priežiūra ir kitos priklausomybės formos);
 • asmenį bandoma apgauti, pavyzdžiui, teigiama, kad daromi veiksmai yra medicininės apžiūros dalis ir panašiai.

Tai nėra baigtinis sąrašas. Visais atvejais asmens sutikimas turėti lytinių santykių turi būti informuotas, duotas aiškiai ir laisva valia.

Sutikimas yra procesas, kuriame aptariamos ribos ir tai, kas jums patiktų. Žodinis sutikimo išreiškimas gali padėti abiems (visoms) pusėms suprasti ir gerbti vieni kitų ribas.

Sutikimas turi būti kiekvienų santykių SIELA:

 • Specialiai duotas: sutikimas pasiglamonėti nėra sutikimas turėti lytinių santykių.
 • Informuotas: galite sutikti tik jeigu žinote, su kuo sutinkate. Pavyzdžiui, sutikti turėti lytinių santykių naudojant prezervatyvą nėra tas pats, kas sutikti be jo.
 • Entuziastingas: svarbu elgtis taip, kaip norite jūs, o ne taip, kaip kažkas kitas tikisi.
 • Laisvai pasirinktas: sutikimas be spaudimo, manipuliacijos, neapsvaigus nuo alkoholio arba narkotikų. Sutikimo negali duoti mažamečiai.
 • Atšaukiamas: visi ir visos bet kuriuo metu gali persigalvoti. Net jeigu jūs esate turėję (-usios) lytinių santykių anksčiau.

Žmonės bendrauja ne tik žodžiais, bet ir neverbaline kūno kalba. Todėl labai svarbu sekti ne tik tai, ką sako partneris (-ė), bet ir jo (-jos) kūno kalbą. Pavyzdžiui, kai kalbate apie tai, ką norėtumėte daryti sekso metu, ar bandote naujus būdus. Jei matote, kad žodžiai nesutampa su veiksmais, geriau palaukti, pasikalbėti apie abejones, paprašyti patikslinti, kaip kitas žmogus jaučiasi. Klausimas gali skambėti visiškai paprastai – „Ar tau tai patinka”?

Jei partneris (-ė) nėra tikras (-a) dėl savo noro su jumis intymiai bendrauti, būtina tai gerbti. Seksas nėra teisė ar pareiga. Kitas žmogus visada turi teisę priimti visus su jo (-os) kūnu susijusius sprendimus!

Jei partneris (-ė) į klausimą, ar nori intymiai bendrauti, atsako „nežinau” arba „gal”, priimkite tai kaip neigiamą atsakymą. Neigiamą atsakymą reiškia ir tokie pasakymai kaip:

 • Nesu tikras (-a).
 • Gal ir galėsime kada nors tai pabandyti.
 • Nesuprantu, ką turi omenyje, nežinau ar norėčiau, papasakok daugiau.
 • Man skauda.
 • Veiksmai: verkimas, grimasos, pasišlykštėjimas.
 • Veiksmai: sustingimas.
 • Veiksmai: neužtikrintumas, abejonės prieš pateikiant atsakymą.

Sąrašas nebaigtinis. Svarbu rasti savo būdą atvirai ir saugiai bendrauti.

Tiesiog pasakykite „ne”. Sakyti „ne” nėra paprasta, ypač, jei kalbame apie intymų partnerį (-ę) su kuriuo (-a) sieja romantiniai santykiai. Dažnai galvojame, kad seksas – privaloma santykių dalis.

Net ir susituokus ar kitaip įsipareigojus partneris (-ė) turi teisę atsisakyti intymių santykių. Noras intymiai bendrauti gali kisti priklausomai nuo jūsų savijautos. Svarbu suprasti, kad jūsų kūnas yra jūsų, ir tik jūs turite teisę nustatyti savo ribas. Šios ribos, kaip ir jūsų kūno integralumas, privalo būti gerbiami.

Kartais jūsų partneris (-ė) gali nenorėti turėti intymių santykių su jumis arba daryti to, kas jums patinka. Taip nutinka, ir tai yra visiškai normalu. Pasikalbėkite apie tai atvirai. Galbūt partneris (-ė) tam turi savų priežasčių, pavyzdžiui, jaučia spaudimą darbe ar namuose, nuovargį, nerimą ir dėl to nenori intymiai bendrauti. Gal jūsų veiksmai sekso metu jo (-s) netenkina, kelia skausmą ar kitokį nemalonumą. O gal tiesiog tuo metu nenori mylėtis. Tai sužinosite tik paklausęs (-usi) ir atvirai apie tai pasikalbėjęs (-usi). Tokiu būdu stipriname intymų ryšį, didiname saugumą ir pasitikėjimą vienas (-a) kitu (-a).

Nukentėjai nuo seksualinio smurto – PRABILK

Nėra teisingo ar neteisingo būdo būti ar jaustis po patirto seksualinio smurto. Niekas niekada neturėtų jūsų įtikinėti, kad tai, kaip jaučiatės, yra „išpūsta“, ir turėtumėte kuo greičiau visa tai įveikti.

Jūsų jausmai ir išgyvenimai yra tikri ir pagrįsti.

Net jei tai įvyko seniai, galite su mumis pasikalbėti. Mes visada išklausysime, tikėsime ir niekada nesmerksime.