Jei seksualinis smurtas kelia grėsmę sveikatai ar gyvybei

Kas yra seksualinis smurtas

Seksualiniu smurtu laikomi asmens seksualiniai veiksmai, kuriuos patiria kitas asmuo, dėl amžiaus ar kitų veiksnių negalintis ir (ar) nenorintis išreikšti sutikimo su šiais veiksmais. Juos atliekantis asmuo siekia patirti seksualinį pasitenkinimą arba siekia tam tikros naudos iš seksualinių ar su jomis susijusių paslaugų, jie trikdo ar gali sutrikdyti normalią juos patiriančio asmens raidą ir žaloja ar gali sužaloti jo kūną bei asmenybę.
Seksualinis smurtas gali apimti ir žodinį, ir fizinį elgesį. Tai gali būti (bet neapsiriboja):
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro vadovės, psichoterapeutės dr. Dalios Puidokienės parengta informacija.

Seksualinis smurtas skirstomas

Nacionalinio informacijos apie seksualinį smurtą centro (NISSC) tikslas - užtikrinti institucijų ir specialistų, dirbančių su seksualinį smurtą patyrusiais ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, metodinį palaikymą:

Pagal amžių

Seksualinis smurtas prieš suaugusiuosius arba seksualinis smurtas prieš vaikus.

Pagal santykį

Seksualinis smurtas, kai smurtautojas (-a) yra pažįstamas asmuo ir kai nepažįstamas asmuo.

Plačiau

Pagal vietą

Seksualinis smurtas elektroninėje erdvėje (kibernetinis seksualinis smurtas) arba už elektroninės erdvės ribų.

Seksualinis smurtas artimoje aplinkoje

Seksualinio pobūdžio veiksmai be asmens informuoto sutikimo, kai smurtautojas (-a) yra arba buvo sutuoktinis (-ė), partneris (-ė), giminaitis (-ė) ar bendrą ūkį vedantis (-ė) asmuo.

Seksualinis smurtas už artimos aplinkos ribų, kai smurtautojas (-a) yra pažįstamas asmuo

Seksualinio pobūdžio veiksmai be asmens informuoto sutikimo, kuriuos atlieka pažįstamas asmuo: draugas (-ė), klasės draugas (-ė), kaimynas (-ė), bendradarbis (-ė), interneto draugas (-ė), pedagogas (-ė), dėstytojas (-ė), treneris (-ė), kolega (-ė) sportininkas (-ė), dvasininkas (-ė) ar religinis (-ė) lyderis (-ė), gydytojas (-a), pacientas(-ė) ir kt.

Seksualinis smurtas, kai smurtautojas yra nepažįstamas asmuo

Seksualinio pobūdžio veiksmai be asmens informuoto sutikimo, kai smurtautojas (-a) ir nukentėjusysis (-ioji) yra nepažįstami, gali vykti gatvėje, darbo ar mokymosi aplinkoje, teikiant ar gaunant tam tikras paslaugas ir kt.

Seksualinio smurto formos

Išžaginimas
Lytinis santykiavimas su žmogumi prieš jo valią, naudojant fizinį smurtą ar grasinant jį panaudoti, atimant galimybę priešintis arba kitaip naudojantis bejėgiška žmogaus būkle. Šis teisinis terminas yra vartojamas apibūdinti lytinius aktus, kai santykiaujama vyro varpą įstumiant į moters makštį.

Lytinės aistros tenkinimas prieš žmogaus valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu, naudojant fizinį smurtą ar grasinant jį panaudoti, atimant galimybę priešintis arba kitaip naudojantis bejėgiška žmogaus būkle.

Apima bet kokio pobūdžio nepageidaujamą seksualinio pobūdžio žodinį ir (arba) nežodinį elgesį, įskaitant seksualinio pobūdžio replikas, gestus, juokus, prašymus ir pasiūlymus.
Angl. child sexual abuse – veiksmai prieš vaiką, kuriais asmuo siekia patirti seksualinį pasitenkinimą arba gauti bet kokios naudos iš seksualinių vaiko paslaugų.

Seksualinio pobūdžio veiksmai be asmens informuoto sutikimo, atliekami pasitelkiant narkotikus, alkoholį ar kitas medžiagas, kurios padaro asmenį neveiksniu ir itin pažeidžiamu.

Kito asmens kūno lietimas be jo sutikimo, siekiant seksualinio malonumo.

Tai seksualiniai santykiai tarp kraujo (giminystės) ryšiais siejamų žmonių.

Apima bet kokias procedūras nemediciniais tikslais, kurių metu yra dalinai arba pilnai pašalinami arba sužalojami išorininiai moterų lytiniai organai. Tai gali sukelti stiprų kraujavimą, infekcijas, problemas šlapinantis, cistas, komplikuoti gimdymą ir padidinti nėštumo sunkumus. Dažniausiai tokio pobūdžio smurtas įvyksta dėl kultūrinių, religinių ir (arba) socialinių priežasčių.
Tai prievartinė seksualinė veikla pasitelkiant grasinimus, apgaulę ar fizinę jėgą. LR Baudžiamajame kodekse apibūdinama kaip privertimas lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti lytinę aistrą su kaltininku ar kitu asmeniu.

Lytinio potraukio tenkinimas ar lytinis susijaudinimas demonstruojant (apnuoginant) savo genitalijas ar būnant stebimam (-ai) esant seksualiai aktyviam (-iai). Ekshibicionizmas įvardijamas kaip sutrikimas, kuris apima nekontroliuojamą norą veikti pagal kilusias fantazijas ar norus ir negalėjimas dėl jų normaliai funkcionuoti. 

Tai piktnaudžiavimas ar bandymas piktnaudžiauti asmens pažeidžiamumu, galia ar pasitikėjimu tikintis seksualinių paslaugų, įskaitant piniginio atlygio ar socialinės, ekonominės, politinės naudos siūlymą. Tai apima prekybą žmonėmis ir prostituciją.

Asmens pardavimas, pirkimas, perleidimas, verbavimas, gabenimas ar laikymas nelaisvėje naudojant fizinį smurtą ar grasinimus, atimant galimybę priešintis, pasinaudojant nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, naudojant apgaulę, priimant ar sumokant pinigus, gaunant ar suteikiant kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusįjį, taip pat jeigu kaltininkas žinojo arba siekė, kad nukentėjęs asmuo (nepriklausomai nuo jo sutikimo) būtų išnaudojamas vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms (striptizui, darbui viešnamiuose, gatvės prostitucijai, filmavimuisi pornografiniuose filmuose, fotografavimuisi ir kt.).

Lytinės aistros tenkinimas žiūrint į kitų asmenų lytinius organus arba stebint asmenis jiems šlapinantis, tuštinantis, lytiškai santykiaujant gyvai ar elektroninėje erdvėje be tų asmenų sutikimo.

Sąrašas nėra baigtinis.

Nukentėjai nuo seksualinio smurto – PRABILK

Nėra teisingo ar neteisingo būdo būti ar jaustis po patirto seksualinio smurto. Niekas niekada neturėtų jūsų įtikinėti, kad tai, kaip jaučiatės, yra „išpūsta“, ir turėtumėte kuo greičiau visa tai įveikti.

Jūsų jausmai ir išgyvenimai yra tikri ir pagrįsti.

Net jei tai įvyko seniai, galite su mumis pasikalbėti. Mes visada išklausysime, tikėsime ir niekada nesmerksime.