Jei seksualinis smurtas kelia grėsmę sveikatai ar gyvybei

Rekomendacijos valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl teikiamos pagalbos (veiklos) kryptingumo seksualinį smurtą patyrusiems asmenims