Jei seksualinis smurtas kelia grėsmę sveikatai ar gyvybei

Su seksualinio smurto aukomis dirbantys specialistai susivienijo – kuriamas Nacionalinis informacijos apie seksualinį smurtą centras

2023 11 29

Smurtas vis dar išlieka viena opiausių mūsų visuomenės problemų. Lietuvoje egzistuoja labai daug ir įvairių smurto rūšių. Viena jų – seksualinė prievarta. Su nukentėjusiais nuo seksualinio smurto daugelį metų dirbančios nevyriausybinės organizacijos bei jų atstovai suvienijo jėgas ir kuria veiksmingą pagalbos sistemą – Nacionalinį informacijos apie seksualinį smurtą centrą.

Siekia kurti efektyvesnę pagalbą nuo smurto nukentėjusiems asmenims

Kaip teigia viena iš šio centro steigėjų, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro direktorė dr. Dalia Puidokienė, Lietuvoje iki šiol nėra vieningos ir išbaigtos sistemos, kuri kreiptų dėmesį ir sistemingai spręstų seksualinio smurto problemą visose srityse. „Seksualinės prievartos problema egzistuoja ne tik artimoje aplinkoje, bet ir už jos ribų. Ne vien tarp suaugusių, bet paliečia visas amžiaus grupes, todėl neužtenka vien tik nevyriausybinio sektoriaus, teikiančio pagalbą nukentėjusiems“, – teigia specialistė.

Pasak jos, Nacionalinio informacijos apie seksualinį smurtą centro (NISSC) atsiradimas ir yra kai kurių sisteminių spragų sprendimas. Šio metodinio centro tikslas – sukurti sistemą Lietuvoje, kuri spręstų seksualinio smurto problemą, parengtų metodinę medžiagą, suteiktų pagalbą ir palaikymą ne tik nuo smurto nukentėjusiems asmenims, bet ir specialistams, dirbantiems šioje srityje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą įgyvendina net kelios daugiametę patirtį sukaupusios nevyriausybinės organizacijos: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, VšĮ Ribologija, Moterų informacijos centras ir Moterų teisių asociacija.

„Įgyvendindami šį projektą, siekiame stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą, aktyviai vykdyti mokymus ir prevenciją, turėti internetinį puslapį, kuriame tiek nukentėjusysis, tiek specialistai rastų visą reikiamą informaciją su seksualinio smurto problema susijusiais klausimais ir bet kuriuo paros metu gautų reikiamą pagalbą“, – sako dr. D. Puidokienė.

Daugelis nukentėjusių nesikreipia pagalbos

Dr. D. Puidokienės teigimu, mūsų visuomenėje vis dar trūksta sąmoningumo, kad seksualinė prievarta yra rimta problema, ypač, jei tai yra sisteminė seksualinė prievarta, kai žmogus prievartaujamas ne vieną, bet kelis kartus. Daugelis nukentėjusių nesikreipia pagalbos, juos stabdo didžiulis gėdos, baimės, nepasitikėjimo ar bejėgiškumo jausmas. Aukos netiki, kad kas nors gali joms padėti arba nežino, kur ieškoti pagalbos. Be to, nukentėjusieji dažnai yra linkę kaltinti save.

„Prieš keliolika metų Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra atlikusi išsamią studiją išsiaiškino, kad 1 iš 10 moterų nuo 15 metų yra patyrusi seksualinę prievartą. 1999 metais atliktas tyrimas Lietuvoje atskleidė, kad maždaug apie 50 procentų asmenų nuo 16 metų amžiaus patyrė bet kokios rūšies (tame tarpe ir seksualinę) prievartą. Tuo tarpu 2021 metais Lietuvoje registruoti 291 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Įvairių atliktų tyrimų bei apklausų rezultatai rodo, kad seksualinio smurto problema mūsų šalyje yra aktuali ir opi, o tokio centro atsiradimas yra svarbus mūsų visuomenės nariams, jog jie žinotų, kur kreiptis bei ieškoti pagalbos“, – pažymi viena iš projektų įgyvendintojų.

Anot jos, Lietuvoje jaučiamas ir didelis prevencijos trūkumas bei nepakankamas įvairių sričių įstaigų bendradarbiavimas sprendžiant seksualinio smurto problemą. „Kartais nukentėjusiam žmogui padedama, bet vieningai veikiančios sistemos šiuo klausimu nėra. Tačiau visada labai svarbu atstatyti aukai sugriautą teisingumo jausmą, o tai galėtų padaryti adekvatūs teismo sprendimai“, – pabrėžia dr. Dalia Puidokienė ir priduria, jog čia svarbi ir prevencija nuo pat mažų dienų – šviesti, edukuoti visuomenę bei mokyti vaikus brėžti ribas.

Daug metų su nuo smurto artimoje aplinkoje bei seksualinio smurto ir seksualinio išnaudojimo nukentėjusiais asmenimis dirbanti specialistė teigia, jog patyrę smurtą žmonės dažnai išgyvena bejėgiškumo jausmą, nes jie negali pakeisti esamos situacijos. Vėliau seka visa jausmų paletė: kaltė, gėda, baimė, nuoskaudos, pyktis ir kiti jausmai.

„Specialistai, nagrinėjantys seksualinės prievartos problemą, dažnai įvardina kompleksinį potrauminio streso sutrikimą, kuris atneša net 6 pokyčius žmoguje. Sutrinka emocijos, santykiai, to paties smurtautojo suvokimas, savęs ir sąmoningumo suvokimas, gyvenimo prasmės suvokimas bei pasitikėjimas. Sunku pasitikėti net pačiais artimiausiais žmonėmis, be to, jaučiamas nuolatinis nerimas“, – seksualinio smurto pasekmes vardina specialistė.

Specialistai kviečia anonimiškai dalintis savo istorijomis:
https://www.ribologija.lt/klausimai-ir-istorijos

Šis straipsnis yra projekto „Seksualinis smurtas, nuo metodinio palaikymo iki prevencijos organizavimo“ finansuojamo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dalis.