Jei seksualinis smurtas kelia grėsmę sveikatai ar gyvybei

Dviejų dienų konferenciją – „Tik TAIP reiškia TAIP“.

Konferencijos tikslas – gilinti specialistų žinias bei kelti pagalbos teikimo kompetenciją, skatinti seksualinio smurto prevenciją, pristatyti pagalbos teikimo algoritmus įvairioms tikslinėms grupėms, rekomendacijas sprendimų priėmėjams ir paskatinti pagalbos prieinamumą. Šia konferencija siekiama įtraukti jaunimo darbuotojus, specialistus bei politikos atstovus į diskusijas ir veiksmus, susijusius su seksualinio smurto prevencija bei prieinamos pagalbos užtikrinimu asmenims su negalia nukentėjusiems nuo […]