Jei seksualinis smurtas kelia grėsmę sveikatai ar gyvybei

Nukentėjai nuo seksualinio smurto – PRABILK

Jei patiriate seksualinį smurtą ar dirbate su jį patiriančiais asmenimis, kreipkitės informacinės pagalbos į Nacionalinį informacijos apie seksualinį smurtą centrą.

Nežinai nuo ko pradėti?

Smurtą išgyvenau neseniai

Jeigu neseniai išgyvenai seksualinį smurtą, mes galime suteikti paramą ir informuoti apie pagalbos galimybes.

Smurtą išgyvenau praeityje

Nesvarbu, kaip seniai išgyvenai seksualinį smurtą, mes esame čia, kad tau padėtume gauti informaciją apie pagalbos galimybes.

Nesu tikra (-as), ar tai buvo
smurtas

Kai nežinai, ar tai, ką patyrei, yra seksualinis smurtas ir ką daryti toliau.

Kas teikia pagalbą?

Nacionalinis informacijos apie seksualinį smurtą centras (NISSC) teikia informaciją apie pagalbos galimybes nuo seksualinio smurto nukentėjusiems ar pavojuje esantiems asmenims, jų artimiesiems bei su jais dirbantiems specialistams.

Kaip padėti sau išgyvenus seksualinį smurtą?

Kas yra seksualinis smurtas?

Seksualinis smurtas – bet koks seksualinis veiksmas, atliekamas prieš asmens valią, arba su kuriuo jis nesutinka. Tai gali būti išžaginimas, seksualinė prievarta, seksualinė prievarta ir išnaudojimas vaikystėje, seksualinis priekabiavimas, seksualinių vaizdų fotografavimas ar dalijimasis jais be sutikimo ir t.t. (sąrašas nebaigtinis).

Kas yra sutikimas?

Sutikimas (turėti lytinių santykių) yra apibrėžiamas kaip abiejų (visų) šalių laisvas susitarimas įsitraukti į sutartą seksualinę veiklą. Šis susitarimas gali būti pasiekiamas žodžiu, iš anksto aptarus situaciją, įsitikinus, jog partneris (-ė, -iai) nori pradėti ar tęsti intymų bendravimą.

Žinau, kas patiria seksualinį smurtą